Ext-MS-1MES
 

External Mini-SAS to eSATA Cable 
 
 
The HighPoint External Mini-SAS to eSATA cable attaches to external storage devices with standard(I-type) SATA port.